Bảng mô tả vật liệu bàn giao sản phẩm thuộc căn hộ Flora Panorama Mizuki Park

Căn hộ 1 phòng ngủ - 1 phòng vệ sinh

Căn hộ 2 phòng ngủ - 1 phòng vệ sinh

Căn hộ 2 phòng ngủ - 2 phòng vệ sinh

Căn hộ 3 phòng ngủ - 2 phòng vệ sinh

Căn hộ 3 phòng ngủ - 3 phòng vệ sinh

Liên hệ

Nếu bạn đang cần hỗ trợ thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi

PKD DỰ ÁN Bảng mô tả vật liệu bàn giao sản phẩm thuộc căn hộ Flora Panorama Mizuki Park

Thông tin liên hệ