Chính sách bán hàng Akari City tháng 11/2022

Nam Long xin thông đến Quý Khách Hàng CSBH áp dụng cho Akari Phase 2 từ ngày 16/11 – 30/11/2022 như sau:

  1. Chính sách khách hàng địa phương: chiết khấu 1%
  2. Chính sách khách hàng cũ: chiết khấu 1%
  3. Chính sách mini event (dự kiến ngày 27/11): chiết khấu 1%

TỔNG CHIẾT KHẤU KHÔNG QUÁ 2%

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận