Chính sách bán hàng Waterpoint quý 03/2022

  • Ngân hàng hỗ trợ cho vay tối đa 70%
  • Trong vòng tối đa 25 năm
  • Lãi suất 0%/năm trong vòng 12 tháng
  • Ân hạn trả nợ gốc 12 tháng
Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận