Chính sách bán hàng Waterpoint tháng 07/2020

Chính sách dành cho dinh thự rivera

Chính sách dành cho đơn lập The AQUA 1

Chính sách hỗ trợ vay tháng 07/2020

Thông tin dự án Waterpoint:

Waterpoint | Thành Phố Bên Sông Vàm Cỏ Đông

Website: https://ctaland.com/du-an/waterpoint/

Email: info@ctaland.com

Hotline: 0917.116.144

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận