Danh mục: Pháp Lý Bất Động Sản

Th9 23
Mua một ngôi nhà phải gánh bao nhiêu loại thuế phí?

Để hoàn tất giao dịch bất động sản, người bán hoặc người mua phải có trách nhiệm thực…

Th9 23
Nhà tái định cư có được thế chấp, chuyển nhượng, tách sổ đỏ?

Nhà tái định cư là gì, có được chuyển nhượng không? Đối tượng nào được mua nhà ở tái…