Danh mục: Chính sách bán hàng Akari City

Th11 19
Chính sách bán hàng Akari City tháng 11/2022

Nam Long xin thông đến Quý Khách Hàng CSBH áp dụng cho Akari Phase 2 từ ngày 16/11…

Th10 17
Chính sách bán hàng Akari City tháng 10/2022

1. Chính sách dành cho Block AK7, AK8, AK9 2. Chính sách hỗ trợ vay Akari City quý…

Th10 01
Chính sách bán hàng Akari City quý 04/2022

Chính sách chiết khấu nhân ngày kỷ niệm thành lập Nam Long 30 năm:…

Th10 01
Chính sách bán hàng Akari City tháng 10/2022

Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn Kiệt, Bình Tân: Website:…

Th9 16
Chính sách bán hàng Akari City tháng 09/2022

Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn Kiệt, Bình Tân: Website:…

Th9 15
Chính sách bán hàng Akari City tháng 09/2022

Dành cho Block AK7, AK8, AK9 Chính sách hỗ trợ vay Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn…

Th7 14
Chính sách bán hàng Akari City tháng 07/2022

Chính sách ngày mở bán 23/07/2022 Chính sách hỗ trợ vay block AK9 Chính sách hỗ trợ…

Th6 29
Chính sách bán hàng Akari City ngày 29/06/2022

Giỏ hàng block AK3 & AK4 ngày 29/06/2022 Phương thức thanh toán block AK3 &…