Danh mục: Chính sách bán hàng Akari City

Th12 13
Chính sách bán hàng Akari City tháng 12/2022

Chiếu khấu 2% Chiết khấu 1% Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn Kiệt, Bình Tân: Website:…

Th11 19
Chính sách bán hàng Akari City từ ngày 16.11.2022 đến 30.11.2022

Nam Long xin thông đến Quý Khách Hàng CSBH áp dụng cho Akari Phase 2 từ ngày 16/11…

Th10 17
Chính sách hỗ trợ vay Akari City quý 04.2022

Chính sách chiết khấu nhân ngày kỷ niệm thành lập Nam Long 30 năm:…

Th10 17
Chính sách bán hàng Akari City từ ngày 17.10.2022 đến 15.11.2022

1. Chính sách dành cho Block AK7, AK8, AK9 2. Chính sách hỗ trợ vay Akari City quý…

Th10 01
Chính sách bán hàng Akari City tháng 10/2022

Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn Kiệt, Bình Tân: Website:…

Th9 16
Chính sách bán hàng Akari City tháng 09/2022

Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn Kiệt, Bình Tân: Website:…

Th9 15
Chính sách bán hàng Akari City tháng 09/2022

Dành cho Block AK7, AK8, AK9 Chính sách hỗ trợ vay Thông tin KĐT Akari City, Võ Văn…

Th7 14
Chính sách bán hàng Akari City tháng 07/2022

Chính sách ngày mở bán 23/07/2022 Chính sách hỗ trợ vay block AK9 Chính sách hỗ trợ…

Th6 29
Chính sách bán hàng Akari City ngày 29/06/2022

Giỏ hàng block AK3 & AK4 ngày 29/06/2022 Phương thức thanh toán block AK3 &…