Danh mục: Phương thức thanh toán Akari City

Th4 29
Phương thức thanh toán Akari City tháng 05/2023

1. Phạm vi áp dụng Cho các sản phẩm căn hộ thuộc block Akari 7 (AK7), Akari 8 (AK8)…

Th11 01
Phương thức thanh toán Akari City tháng 11/2022

Block AK7, AK8, AK9 – Giai Đoạn 2 Chính sách bán hàng Akari City từ ngày…

Th10 01
Phương thức thanh toán Akari City tháng 10/2022

Block AK3, AK4 Block AK7, AK8, AK9 Chính sách hỗ trợ vay Akari City quý 04.2022:…

Th9 09
Phương thức thanh toán Akari City tháng 09/2022

Block AK3, AK4 Block AK7, AK8 Block AK9 Thông tin dự án Akari City, Võ Văn Kiệt, Bình…

Th8 02
Phương thức thanh toán Akari City tháng 08/2022

Phương thức thanh toán AK3, AK4 Thông tin chi tiết dự án căn hộ Akari City Giai Đoạn…

Th7 14
Phương thức thanh toán Akari City tháng 07/2022

AK3, AK4 – Giai Đoạn 1 Thông tin căn hộ Akari City Phase 1 (giai đoạn 1):…