Danh mục: Tin dự án Mizuki Park

Th5 05
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 05/2023

1. Phạm vi áp dụng Cho các sản phẩm căn hộ thuộc block MP6, MP7, MP8, MP9, MPX, FP1,…

Th4 20
Tiến độ dự án Mizuki Park tháng 04/2023

Bám sát kế hoạch triển khai dự án, 3 tháng đầu năm 2023, các hoạt động tại công trường…

Th4 01
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 04/2023

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm căn hộ các tháp MP6,7,8,9,10 & Flora…

Th3 16
Tiến độ dự án Mizuki Park tháng 03/2023

Sau lễ cất nóc đồng loạt 2 dự án thành phần Flora Mizuki MP9-10 và Flora Panorama vào…

Th3 05
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 03/2023

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…

Th2 05
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 02/2023

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…