Danh mục: Chính sách bán hàng Mizuki Park

Th1 08
Chính sách bán hàng Mizuki Park tháng 01/2023

Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn: https://ctaland.com/du-an/mizuki-park…

Th11 19
Chính sách bán hàng Mizuki Park từ ngày 16.11.2022 – 30.11.2022

Áp dụng cho căn hộ Flora Panorama từ ngày 16/11 – 30/11/2022 như sau: Chính sách…

Th11 01
Chính sách hỗ trợ vay Mizuki Park tháng 11/2022

Block MP6, MP7, MP8 Block MP9, MPX Block FP1, FP2, FP3 The MIZUKI Phương thức thanh…

Th9 29
Chính sách bán hàng Mizuki Park tháng 10/2022

I. Dành cho Shophouse MP9, MP10 & FP1, FP2, FP3 II. Dành cho Căn hộ block FP1,…

Th9 16
Chính sách bán hàng Mizuki Park tháng 09/2022

Dành cho biệt thự The MIZUKI quý 03/2022 Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn:…

Th8 25
Chính sách bán hàng Mizuki Park tháng 08/2022

Block FP1, FP2, FP3 Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn: Website:…

Th7 06
Chính sách bán hàng Mizuki Park tháng 07/2022

Block MP6, MP7, MP8 Block MP9, MP10 Block FP1, FP2, FP3 Thông tin khu đô thị Mizuki…

Th4 01
Chính sách bán hàng Mizuki Park qúy 02/2022

Block MP9, MP10 Block FP1, FP2, FP3 Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn:…

Th11 25
Chính sách bán hàng Mizuki Park quý 04/2021

Block MP9, MP10 Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn: Website:…

Th4 26
Chính sách bán hàng Mizuki Park tháng 04/2021

Block MP6, MP7, MP8 Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn: Website:…