Danh mục: Phương thức thanh toán Mizuki Park

Th5 05
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 05/2023

1. Phạm vi áp dụng Cho các sản phẩm căn hộ thuộc block MP6, MP7, MP8, MP9, MPX, FP1,…

Th4 01
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 04/2023

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm căn hộ các tháp MP6,7,8,9,10 & Flora…

Th1 04
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 01/2023

MP6, MP7, MP8, MP9, MPX FLORA PANORAMA – FP1, FP2, FP3

Th11 01
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 11/2022

Biệt Thự The MIZUKI Block FP1, FP2, FP3 Chính sách hỗ trợ vay Mizuki Park tháng…

Th10 06
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 10/2022

Shophouse MP9, MP10 & FP1, FP2, FP3 Căn hộ MP6, MP7, MP8, MP9, MP10 Căn hộ Block…

Th9 09
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 09/2022

Block MP6, MP7, MP8, MP9, MP10 Block FP1, FP2, FP3 Biệt Thự The MIZUKI

Th6 02
Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 06/2022

Flora Mizuki MP6, MP7, MP8 Flora Mizuki MP9, MP10 Flora Panorama