Võ Chí Toại

Giới thiệu

Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND