Cung cấp thông tin và nộp hồ sơ thự hiện thủ tục cấp giấy chủ quyền dự án Valora Island

Thông tin khu đô thị Mizuki Park Nam Sài Gòn:

#MizukiPark #NamLong #NamSaiGon

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận