Đủ điệu kiện mở bán phân khu Aquaria 3 khu đô thị Waterpoint

Theo trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Long An, V/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán dự án Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3)

15/06/2021 | Phòng QLNO & TTBĐS1.

  1. Về thông tin dự án (theo văn bản số 8027/UBND-KTTC ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3). – Tên dự án: Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3). – Địa điểm dự án: Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Tiểu khu C1 thuộc phân khu C). – Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Southgate. – Quy mô dự án: Tổng số lượng nhà ở: 228 căn.


2.  Tổng số căn nhà bán hình thành trong tương lai: 168/228 căn.

Tiến dộ dự án Waterpoint tháng 062021 05 Đủ điệu kiện mở bán phân khu Aquaria 3 khu đô thị Waterpoint
Tiến độ dự án phân khu Aquaria tháng 06/2021


3. Về pháp lý dự án:
3.1. Về hồ sơ dự án:
– Văn bản số 8027/UBND-KTTC ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Long An về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3).
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 1101887340 – Đăng ký lần đầu: ngày 09/07/2018 – Đăng ký thay đổi lần thứ 03: ngày 13/01/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh  – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.
– Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án số 4782766412, chứng nhận lần đầu ngày 02/7/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 23/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Cổ phần Southgate đối với dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
– Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông từ Công ty Cổ phần Nam Long VCD cho Công ty Cổ Phần Southgate.
– Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông từ Công ty Cổ phần Nam Long VCD sang Công ty Cổ Phần Southgate.
– Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
– Quyết định số 1896/QĐ-STNMT ngày 27/09/2019 của Sở Tài Nguyên & Môi Trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông của Công ty CP Nam Long VCD.
– Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng Cháy Chữa Cháy số 399/TD-PCCC ngày 12/08/2019 của Công An Tỉnh Long An chứng nhận hệ thống cấp nước chữa cháy bằng nước 59 trụ nước chữa cháy ngoài nhà dự án Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông.
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 273278 ngày 09/08/2018 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh Long An cấp cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD và đã được Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký biến động sang cho Công ty Cổ phần Southgate ngày 22/01/2019 với diện tích đất 335.439. Đã được xóa thế chấp ngày 18/5/2020; 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 741104, CY 741105, CU 621798 ngày 03/11/2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh Long An cấp cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD và đã được Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký biến động sang cho Công ty Cổ phần Southgate ngày 23/12/2020 với diện tích đất 117,457.8 m2.
– Văn bản số 3070/SXD-QLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây Dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
– Văn bản số 3917/SXD-QLXD ngày 21/10/2019 của Sở Xây Dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
– Văn bản số 52/SXD-QLXD ngày 06/01/2021 của Sở Xây Dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhà ở thấp tầng giai đoạn 3A trong Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông.
– Văn bản số 29/2021/CV-SG ngày 15/03/2020 của Công ty Cổ phần Southgate thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà ở thấp tầng – giai đoạn 3A trong Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông.
– Giấy phép xây dựng số 893/GPXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây Dựng cho phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate.
– Giấy phép xây dựng số 254/GPXD ngày 16/04/2021 của Sở Xây Dựng cho phép xây dựng khu nhà ở thấp tầng giai đoạn 3A trong Tiểu khu C1 (Thuộc phân khu C) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate.
– Biên bản nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án (từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021 theo văn bản số 8027/UBND-KTTC ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Long An): lập ngày 20/6/2020, ngày 29/6/2020, ngày 5/9/2020 và ngày 16/4/2021, thi công nền đường (hoàn thành nền đá mi) khu C1 giai đoạn 3A (H1, H3, H5, V7, V8, V9,  D8, H11) từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021; thi công cống thoát nước mưa khu C1 giai đoạn 3A (H1, H3, H5, V7, V8, V9, D8, H11) từ tháng 01/2020 đến tháng 03/2021; thi công móng đường (hoàn thành nền cấp phối đá dăm) khu C1 giai đoạn 3A (H1, H3, H5, V7, V8, V9, D8, H11) từ tháng 03/2021 đến tháng 04/2021.
– Biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật: hệ cấp nước và thoát nước thải (hoàn thành phần ống âm nước cấp – nước thải – nước mưa, đáy và thân hố ga thoát nước thải – thoát nước mưa), hệ thống cấp điện, chiếu sáng, viễn thông (hoàn thành phần ống âm hệ thống trung hạ thế, chiếu sáng, viễn thông, đáy và thân hố ga viễn thông, hố ga trung thế) khu C1-Aqua 3A, lập ngày 16/04/2021.
– Biên bản nghiệm thu thi công phần móng nhà, ngày 24/05/2021 khu C1-Aqua 3A.
– Dự án đang triển khai xây dựng và đã được Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi Nhánh Tp. HCM (OCB) chấp thuận cấp bảo lãnh dự án tại thông báo số 758/2019/TB-OCB ngày 31/05/2019 với mục đích phát hành bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Southgate đối với người mua nhà phố, biệt thự, đất nền tại Dự án.
3.2. Về thế chấp dự án:
Tại văn bản số 72/2021/CV-SG ngày 31/05/2021, Công ty Southgate cam kết không thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3) cho bất kỳ bên nhận thế chấp nào.
3.3. Về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai:
Được Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi Nhánh TP. HCM (OCB) chấp thuận cấp bảo lãnh Dự án của Công ty Cổ phần Southgate tại Thông báo số 758/2019/TB-OCB ngày 31/05/2019 với mục đích phát hành bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Southgate đối với người mua nhà phố, biệt thự, đất nền tại Dự án.


4. Ý kiến Sở Xây dựng
Căn cứ Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; khoản 1 Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và theo Biên bản kiểm tra bất động sản hình thành trong tương lai ngày 14/6/2021 (đính kèm), thì thành phần hồ sơ xin bán nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án do Công ty Cổ phần Southgate làm Chủ đầu tư cơ bản đầy đủ và qua khảo sát thực tế các căn nhà đề nghị xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai đã xây dựng xong phần móng công trình nhà ở và đang hoàn tất phần khung toàn bộ nhà và hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Do đó, 168 căn nhà thuộc Dự án Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai (đính kèm danh mục và sơ đồ vị trí căn nhà ở hình thành trong tương lai), cụ thể như sau:
– Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Aquaria 3): 168 căn
+ Khu A3: 9 căn (từ căn 1 đến căn 9);
+ Khu A4: 3 căn (từ căn 1 đến căn 3);
+ Khu A12: 1 căn (căn 5);
+ Khu A13: 4 căn (từ căn 1 đến căn 4);
+ Khu A14: 4 căn (từ căn 1 đến căn 4);
+ Khu B34: 12 căn (từ căn 1 đến căn 12);
+ Khu B35: 14 căn (từ căn 1 đến căn 14);
+ Khu B36: 16 căn (từ căn 1 đến căn 16);
+ Khu B37: 2 căn (từ căn 1 đến căn 2);
+ Khu B39: 6 căn (từ căn 1 đến căn 6);
+ Khu B40: 6 căn (từ căn 1 đến căn 6);
+ Khu B41: 16 căn (từ căn 1 đến căn 16);
+ Khu B42: 16 căn (từ căn 1 đến căn 16);
+ Khu B53: 13 căn (từ căn 1 đến căn 13);
+ Khu B59: 9 căn (từ căn 1 đến căn 9);
+ Khu C11: 10 căn (từ căn 1 đến căn 10);
+ Khu C13: 4 căn (từ căn 1 đến căn 4);
+ Khu C14: 4 căn (từ căn 1 đến căn 4);
+ Khu C15: 8 căn (từ căn 1 đến căn 8);
+ Khu C18: 2 căn (từ căn 1 đến căn 2);
+ Khu C19: 3 căn (từ căn 1 đến căn 3);
+ Khu C20: 3 căn (từ căn 1 đến căn 3);
+ Khu C24: 3 căn (từ căn 9 đến căn 11).


5. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Southgate
– Do Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
– Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án thì việc bán nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.
– Công bố công khai thông tin của bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, cụ thể: hồ sơ có liên quan đến Dự án, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, văn bản cho phép bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại trang thông tin điện tử của Công ty, sàn giao dịch bất động sản…
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đã nêu tại văn bản số 72/2021/CV-SG ngày 31/05/2021.


Trân trọng.

Xem trên trang thông tin điện tử của Sở Xây Dựng Long An: https://bit.ly/3xonW3N

(nguồn văn bản số 2245_SXD-NBĐS.pdfPL-2245.pdf )

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận