Mặt bằng thông số kỹ thuật tháp FP1, FP2, FP3 dự án căn hộ Flora Panorama Mizuki Park

Tháp FP1 Flora Panorama

MB KT FP1 Mizuki 01 Mặt bằng thông số kỹ thuật tháp FP1, FP2, FP3 dự án căn hộ Flora Panorama Mizuki Park
Mặt bằng mặt trước tháp FP1 Flora Panorama
MB KT FP1 Mizuki 02 Mặt bằng thông số kỹ thuật tháp FP1, FP2, FP3 dự án căn hộ Flora Panorama Mizuki Park
Mặt bằng mặt sau tháp FP1 Flora Panorama

Tháp FP2, FP3 Flora Panorama

MB KT FP23 Mizuki 01 Mặt bằng thông số kỹ thuật tháp FP1, FP2, FP3 dự án căn hộ Flora Panorama Mizuki Park
Mặt bằng mặt trước tháp FP2, FP3 Flora Panorama
MB KT FP23 Mizuki 02 Mặt bằng thông số kỹ thuật tháp FP1, FP2, FP3 dự án căn hộ Flora Panorama Mizuki Park
Mặt bằng mặt sau tháp FP2, FP3 Flora Panorama
Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận