Pháp lý căn hộ EHome Southgate

Phòng QLNO & TTBĐS Sở Xây Dựng Long An (08/07/2021) thông báo v/v: bán nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 thuộc Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate (383 căn hộ

1. Về thông tin dự án (theo Văn bản số 7916/UBND-KTTC ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate). – Tên dự án: Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate. – Địa điểm dự án: Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. – Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Southgate. – Quy mô dự án: Tổng số lượng căn hộ: 1.433 căn hộ (gồm 07 tháp chung cư).

2.  Tổng số căn nhà bán hình thành trong tương lai: 383/1.433 căn hộ.
3. Về pháp lý dự án:
3.1. Về hồ sơ dự án:
– Văn bản số 7916/UBND-KTTC ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 thuộc Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 1101887340 – Đăng ký lần đầu: ngày 09/07/2018 – Đăng ký thay đổi lần thứ 03: ngày 13/01/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp;

– Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án số 4782766412, chứng nhận thay đổi lần 01, ngày 23/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Cổ phần Southgate đối với dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 273982 ngày 09/08/2018 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh Long An cấp cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD và đã được Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký biến động sang cho Công ty Cổ phần Southgate ngày 22/01/2019 với diện tích đất 45.305,5 m2;

– Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

– Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/08/2017 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

– Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

– Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 09/04/2020 của UBND huyện Bến Lức về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông (Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate), xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

– Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông từ Công ty Cổ phần Nam Long VCD cho Công ty Cổ phần Southgate;

– Mảnh trích đo địa chính số 47-2019 ngày 07/10/2019 do Trung tâm Dịch vụ và Tài nguyên Môi trường lập;

– Công văn số 451/TC-QC ngày 01/9/2020 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình;

– Văn bản số 544/SXD-QLXD ngày 9/02/2021 của Sở Xây dựng vể thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate;

– Giấy phép xây dựng số 326/GPXD ngày 17/5/2021 của Sở Xây Dựng cho phép xây dựng công trình khối A5, Khối B2 và Khối dịch vụ – kỹ thuật thuộc Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate;

– Quyết định số 536/QĐ-STNMT ngày 23/02/2021 của Sở Tài Nguyên & Môi Trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate;

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng Cháy và Chữa Cháy số 642/TD-PCCC ngày 14/12/2020 của Công An Tỉnh Long An chứng nhận cho

– Văn bản số 714/SXD-HTĐT ngày 03/3/2021 của Sở Xây Dựng về việc thi công ép cọc, móng cho khối A5, B2 và khối dịch vụ – kỹ thuật Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate;

– Quyết định số 53A/2021/CV-SG ngày 23/4/2021 của Công ty cổ phần Southgate về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Khối A5, Khối B2 và khối dịch vụ – kỹ thuật Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate;

– Biên bản nghiệm thu cọc đại trà, đài móng của khối chung cư A5, B2 và khối dịch vụ – kỹ thuật Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate, ngày 28/05/2021;

– Văn bản số 1725/SXD-NBĐS ngày 18/5/2021 của Sở Xây dựng về huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư tại Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate;

3.2. Về thế chấp dự án:
Tại văn bản số 79/2021/CV-SG ngày 22/6/2021, Công ty CP Southgate cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và cam kết không huy động vốn vượt quá 50% giá trị Hợp đồng mua bán khi chưa bàn giao nhà; Theo đề nghị của Biên bản kiểm tra bất động sản nhà ở hình thành trong tương lai ngày 01/07/2021, Công ty Cổ phần Southgate đã bổ sung nội dung việc đang thế chấp quyền sử dụng đất số CO 273982 ngày 09/08/2018 của Dự án cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Charter (Việt Nam) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và được Ngân hàng xác nhận đồng ý chấp thuận cho Công ty Cổ phần Southgate thực hiện thủ tục ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH phát triển căn hộ Nam Long cũng như ký kết các hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai với khách hàng tại Dự án; đồng thời Công ty cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng và Ngân hàng khi thực hiện việc bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP tại văn bản số 86/2021/CV-SG ngày 06/7/2021.

3.3. Về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai:
Được Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi Nhánh TP. HCM (OCB) thông báo chủ trương cấp bảo lãnh đối với Dự án Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate của Công ty Cổ phần Southgate tại thông báo số 1086/2021/TB-OCB ngày 31/05/2021 với mục đích phát hành bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Southgate đối với người mua căn hộ chung cư tại Dự án;

4. Ý kiến Sở Xây dựng
Căn cứ Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; khoản 1 Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và theo Biên bản kiểm tra bất động sản hình thành trong tương lai ngày 01/7/2021 (đính kèm) Công ty đã bổ sung nội dung việc đang thế chấp quyền sử dụng đất số CO 273982 ngày 09/08/2018 của Dự án cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Charter (Việt Nam) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng và Ngân hàng khi thực hiện việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại văn bản số 86/2021/CV-SG ngày 06/7/2021, thì thành phần hồ sơ xin bán nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án do Công ty Cổ phần Southgate làm Chủ đầu tư cơ bản đầy đủ và qua khảo sát thực tế hai công trình nhà chung cư đề nghị xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai đã xây dựng xong phần móng công trình và đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Do đó, 383 căn hộ (khối A5: 197 căn hộ; khối B2: 186 căn hộ) thuộc Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 – Khu đô thị mới Vàm Cỏ đông Southgate đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai (đính kèm danh mục và sơ đồ vị trí chung cư Khối A5 và Khối B2 hình thành trong tương lai), cụ thể như sau:

– Chung cư Khối A5: 197 căn hộ
+ Tầng 1: 9 căn hộ (từ căn 1 đến căn 9);
+ Tầng 2: 8 căn hộ (từ căn 1 đến căn 8);
+ Tầng 3 – 12: 180 căn (từ căn 1 đến căn 19 trên mỗi tầng, không có căn 13);
– Chung cư Khối B2: 186 căn hộ
+ Tầng 1: 8 căn hộ (từ căn 1 đến căn 9);
+ Tầng 2: 8 căn hộ (từ căn 1 đến căn 8);
+ Tầng 3 – 12: 170 căn (từ căn 1 đến căn 18 trên mỗi tầng, không có căn 13).
4. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Southgate
– Do Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
– Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án thì việc bán nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.
– Công ty Cổ phần Southgate phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.
– Công bố công khai thông tin của bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, cụ thể: hồ sơ có liên quan đến Dự án, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, văn bản cho phép bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại trang thông tin điện tử của Công ty, sàn giao dịch bất động sản…
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đã nêu tại văn bản số 79/2021/CV-SG ngày 22/6/2021 và văn bản số 86/2021/CV-SG ngày 06/7/2021.
Trân trọng./.

(nguồn văn bản số 2619/SXD-NBĐS )

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận