Phương thức thanh toán Akari City tháng 08/2022

Phương thức thanh toán AK3, AK4

Thông tin chi tiết dự án căn hộ Akari City Giai Đoạn 1:

Website: https://ctaland.com/du-an/akari-city/phase-1

Email: info@ctaland.com

Hotline: 0917.116.144

Phương thức thanh toán AK7, AK8

Phương thức thanh toán AK9

Thông tin Akari City giai đoạn 2:

Akari City Giai Đoạn 2 | Thành Phố Ánh Sáng

https://ctaland.com/du-an/akari-city/phase-2

Email: info@ctaland.com

Hotline: 0917.116.144

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận