Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 05/2023

1. Phạm vi áp dụng

Cho các sản phẩm căn hộ thuộc block MP6, MP7, MP8, MP9, MPX, FP1, FP2, FP3 hoàn tất thanh toán đợt 1 và ký Hợp đồng đặt cọc trong tháng 05/2023.

2. Tiến độ thanh toán

PTTT Mizuki 05.2023 Phương thức thanh toán Mizuki Park tháng 05/2023

Lưu ý: kinh phí bảo trì 2%, khách hang sẽ thanh toán vào đợt bàn giao căn hộ.

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận