Phương thức thanh toán Waterpoint tháng 01/2023

Park Village

The AQUA 1

The AQUA 2

Thông tin các phân khu

  1. Chính sách bán hàng Waterpoint tháng 01/2023: https://ctaland.com/chinh-sach-ban-hang-waterpoint-thang-01-2023/
  2. Giỏ hàng và giá bán Waterpoint tháng 01/2023: https://ctaland.com/gio-hang-va-gia-ban-waterpoint-thang-01-2023/
  3. Tiến độ dự án Waterpoint tháng 12/2023: https://ctaland.com/tien-do-du-an-waterpoint-thang-12-2022/

Thông tin khu đô thị Waterpoint Nam Long:

#Waterpoint #NamLong #Benluc #LongAn

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận