Phương thức thanh toán Waterpoint tháng 07/2022

Phương thức thanh toán Rivera 2

Phương thức thanh toán The AQUA 1

Phương thức thanh toán The AQUA 2

Waterpoint | Thành Phố Bên Sông Vàm Cỏ Đông

https://ctaland.com/du-an/waterpoint/

Email: info@ctaland.com

Hotline: 0917.116.144

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận