Phương thức thanh toán Waterpoint tháng 12/2022

Park Village

Chính sách bán hàng Waterpoint tháng 12/2022: https://ctaland.com/chinh-sach-ban-hang-waterpoint-thang-12-2022/

Thông tin khu Compound Park Village Waterpoint:

The RIVERA 2

The Aqua 1 phase 1

The Aqua 1 phase 2

The Aqua 2 phase 1A

The Aqua 2 phase 1B

Thông tin khu đô thị Waterpoint Long An:

#Waterpoint #NamLong #LongAn

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận