Thông báo bàn giao căn hộ thuộc tháp A05 và B02 dự án EHome Southgate tháng 07/2022

Tháp A05

Tháp AB02

Liên hệ

Nếu bạn đang cần hỗ trợ thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi

PKD DỰ ÁN Thông báo bàn giao căn hộ thuộc tháp A05 và B02 dự án EHome Southgate tháng 07/2022

Thông tin liên hệ