Tiến độ dự án Ecocity Premia 03/2020

Tính đến ngày 28/3/2020, dự án đã hoàn thiện thi công xong hạ tầng của giai đoạn 1 – phân khu 1 của dự án. Tại công trường, nhà thầu CNX ngày đêm tiến hành thi công các hạng mục giai đoạn 2 của dự án.

Liên hệ

Nếu bạn đang cần hỗ trợ thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi

PKD DỰ ÁN Tiến độ dự án Ecocity Premia 03/2020

Thông tin liên hệ