Tiến độ dự án EHome Southgate 28.04.2022

  • 2 block A05 & B02 đang được sơn mặt ngoài đến những tầng cuối cùng
  • Cluhouse và hồ bơi chuẩn bị cất nóc
  • Quỹ đất để xây dựng 5 block còn lại và khu đất dịch vụ thương mại kế bên đang được san lấp mặt bằng
Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận