Tiến độ dự án iD Junction tháng 06/2022

  • Hoàn thành mẻ bê tông precast đầu tiên
  • Triển khai dựng nhà toàn khu Sunrise Villas
  • Hoàn thành đường và cầu dẫn về khu Moonlight Villas và Oasis
  • Thi công hạ tầng khu Moonlight
  • Thi công đường nội khu
Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận