Tiến độ dự án Izumi City tháng 12/2022

Thông tin dự án Izumi City, Biên Hòa, Đồng Nai:

#IzumiCity #NamLong #BienHoa

Biên tập bởi
Võ Chí Toại
Võ Chí Toại
Chuyên viên kinh doanh tại T&A Investment Corp Quản trị viên tại CTA LAND

Đừng bỏ lỡ thông tin!

Cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường Bất động sản được gửi qua email hàng tuần.

  • Chưa có bình luận nào
  • Bình luận